مبدا: تهران، تهران، منطقه ۷، عباس آباد - اندیشه، شهید بهشتی
مقصد: تهران، تهران، منطقه ۵، شهران، بلوار سیمون بولیوار، اسحق
نام راننده:
مجتبی اخباری عربانی
مبلغ پرداختی:
۲۴۰,۰۰۰ ﷼
تاریخ سفر:
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
زمان سفر:
۲۰:۰۴
کد سفر:
SNP-184-522505-8651